Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op www.Elrosa-kids.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit wet en de verkoopovereenkomst.

2. Identiteit
Elrosa-kids
Branderijmolengang 7
4331 SJ Middelburg
Nederland
Tel. +31646923332
K.v.K. 58566368
BTW NL149603678B01
 

3. Recht op ruilen en teruggave
Je kunt alle artikelen die je hebt aangeschaft bij Elrosa-kids zonder opgaaf van redenen en binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen ruilen en/of retourneren. De artikelen moeten hiervoor uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld zijn via www.Elrosakids.nl. Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor om hiervoor een redelijke vergoeding te eisen. Indien je een (deels) verkeerde bestelling hebt ontvangen draagt Elrosa-kids zorg voor de kosten en verzenden van het juiste artikel.
 
4. Levering/verzendkosten

Wij bezorgen de artikelen binnen Nederland via PostNL zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 3 tot 5 werkdagen vanaf de besteldatum.Je kunt nadat je een afspraak hebt gemaakt de artikelen ook afhalen in Middelburg, hiervoor worden uiteraard geen verzendkosten voor in rekening gebracht. Als de bepaalde levertijd niet gehaald wordt is Elrosa-kids hiervoor niet verantwoordelijk.

5. Prijzen en betaalmogelijkheden
Na een bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail met een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. De artikelen kunnen met IDEAL worden betaald.

6. Bestellingen weigeren
Het staat Elrosa-kids vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Elrosa-kids en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Elrosa-kids een online bestelling niet aanneemt, deelt Elrosa-kids je dit onmiddellijk mee.

7. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van Elrosa-kids tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

8. Bescherming van persoonsgegevens en crediteuren
De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van je bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Elrosa-kids zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Indien je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief zal Elrosa-kids je persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Elrosa-kids kun je je ten alle tijden afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van je persoonsgegevens voor commerciële communicaties via het contact formulier. De mogelijkheid tot afmelden word je tevens geboden in elke nieuwsbrief.


9. Wettelijke informatie over het recht van teruggave
Je kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 7 werkdagen aan ons retourneren. Deze termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door jou zijn ontvangen. Je voldoet aan deze termijn door tijdig contact met ons op te nemen. Dit kan via het contactformulier. De kosten en risico's van deze retourzending zijn voor onze rekening. Bij waardevermindering van een artikel kan door Elrosa-kids een schadevergoeding worden geëist.

10. Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

11. Aansprakelijkheid
Alle producten in het assortiment van Elrosa-kids voldoen aan de strenge eisen waaraan baby- en kinderartikelen moeten voldoen. De afgeleverde producten bezitten de eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Elrosa-kids kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel of schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van producten die door Elrosa-kids geleverd zijn. Het gebruik van producten die door Elrosa-kids geleverd zijn geschiedt volledig op eigen risico. Eventuele klachten kun u bij ons melden via telefoon of e-mail. De inhoud van de site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Elrosa-kids kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Elrosa-kids is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Elrosa-kids is niet aansprakelijk voor fouten waardoor onopzettelijk verkeerde verkoopprijzen kunnen worden gecommuniceerd.
Elrosa-kids is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

12. Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Powered By OpenCart
Elrosa Kids © 2017